Bạn có thể dễ dàng tải xuống bất kỳ hình ảnh, câu chuyện và video nào từ Instagram, Facebook, Twitter & Youtube với việc sử dụng các công cụ này chỉ với một cú nhấp chuột.

Làm thế nào để tải xuống ảnh và video trên Instagram?

1. Chỉ cần Nhấp vào nút trên nơi bạn muốn đến. Giả sử bạn muốn tải xuống Instagram Photos hoặc Video, thì bạn nên Click vào nút Instagram Photo & Video Downloader.

2. Trên trang tiếp theo, chỉ cần dán liên kết mà bạn đã sao chép từ Ảnh hoặc Video trên Instagram.

3. Sau đó Nhấp vào nút Tải xuống. Trong giây lát, bạn sẽ thấy hình ảnh định dạng HD sẽ xuất hiện bên dưới Nút tải xuống hoặc nếu bạn đã dán liên kết video thì video sẽ xuất hiện.

4. Sau đó, bạn có thể lưu vào máy tính hoặc thiết bị di động của mình bằng tùy chọn Nhấp chuột phải và Lưu. Hy vọng la bạn se thich no!!!

Làm thế nào để tải xuống video YouTube?

1. Chỉ cần Nhấp vào nút trên nơi bạn muốn đến. Giả sử bạn muốn tải xuống Hình thu nhỏ của YouTube, thì bạn nên Nhấp vào Nút Trình tải xuống của YouTube.

2. Trên trang tiếp theo, chỉ cần dán liên kết mà bạn đã sao chép từ URL YouTube.

3. Sau đó Nhấp vào nút Tải xuống. Trong giây lát, bạn sẽ thấy các định dạng khác nhau của hình ảnh từ định dạng HD đến định dạng thấp của Ảnh sẽ xuất hiện bên dưới Nút Tải xuống.

4. Các định dạng có sẵn để tải xuống

a) HD (1280x720)

b) SD (640x480)

c) Bình thường (480x360)

d) Bình thường (320x180)

e) Bình thường (120x90)

5. Sau đó, bạn có thể lưu nó vào máy tính của mình với các tùy chọn Lưu.

Làm thế nào để tải xuống ảnh và video trên Facebook?
Bạn có thể dễ dàng Tải xuống Bất kỳ Video nào từ Facebook với việc sử dụng các công cụ này chỉ với một cú nhấp chuột.

1. Chỉ cần Nhấp vào nút trên nơi bạn muốn đến. Giả sử bạn muốn tải xuống Facebook Video, thì bạn nên Click vào nút Facebook Video Downloader.

2. Sau đó, trên trang tiếp theo, chỉ cần dán liên kết mà bạn đã sao chép từ Video Facebook.

3. Sau đó Nhấp vào nút Tải xuống. Trong giây lát, bạn sẽ thấy định dạng HD của Ảnh sẽ xuất hiện bên dưới Nút Tải xuống hoặc nếu bạn đã dán liên kết video thì video sẽ xuất hiện.

4. Sau đó, bạn có thể lưu nó vào máy tính của mình với tùy chọn Save. Tôi hy vọng bạn thích nó!!!